EN  |  FR  |  NL
Map             

Dhr. Luc LION, stichter en afgevaardigd bestuurder van de vennootschap Luc LION S.A., begon in 1972 met elektriciteitswerken als activiteit in bijberoep.

In 1977 werd dit “bijberoep” een onderneming als natuurlijk persoon en dhr. LION neemt een aantal technici in dienst.

In 1986 wordt de naamloze vennootschap opgericht, en worden een industriehal en kantoren gebouwd.

Door de snelle ontwikkeling van de activiteiten kennen de jaren 1988 tot 1990 een ware explosie wat personeelsbezetting betreft.

Sinds 1991 wordt dhr. Luc LION bijgestaan door zijn zoon Michaël en samen werken ze aan de verdere ontwikkeling van de ondernemingsactiviteiten. Naast de oorspronkelijke klanten (voornamelijk industrieën) worden andere activiteitensectoren toegevoegd, zoals banken, verzekeringsmaatschappijen, openbare diensten en de distributiesector en ten slotte ook de voedingsmiddelensector.

De ernst en zorg voor het uitgevoerde werk blijven de sterke punten van de onderneming.